Αρχική Μαρτυρία Ελλήνων Ιατρών ΩΡΛ

    Μαρτυρία Ελλήνων Ιατρών ΩΡΛ

    54
    0

    Oι ρινοπλύσεις έχουν καθιερωθεί ως ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας των διάφορων ρινίτιδων – ρινοκολπίτιδων και της μετεγχειρητικής φροντίδας μετά από ρινοχειρουργικές επεμβάσεις και κυρίως ενδοσκοπικές.