Μαρτυρία Ελλήνων Ιατρών ΩΡΛ

0

Oι ρινοπλύσεις έχουν καθιερωθεί ως ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας των διάφορων ρινίτιδων – ρινοκολπίτιδων και της μετεγχειρητικής φροντίδας μετά από ρινοχειρουργικές επεμβάσεις και κυρίως ενδοσκοπικές.