Συμπεράσματα Ωτορινολαρυγγολόγων

0

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του EPOS 2012 οι ρινικές πλύσεις με χρήση ισότονου διαλύματος αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπεία τόσο στην οξεία όσο και στη χρόνια ρινοκολπίτιδα.