Ανάλογα με τη σοβαρότητα του ροχαλητού και των άλλων συμπτωμάτων, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει να διενεργήσετε μια μελέτη ύπνου. Οι μελέτες ύπνου μπορεί μερικές φορές να γίνουν και στο σπίτι.

Ωστόσο, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας και τα άλλα συμπτώματα ύπνου, ίσως χρειαστεί να διανυκτερεύσετε σε ένα κέντρο ύπνου ώστε να υποβληθείτε σε μια σε βάθος ανάλυση της αναπνοής σας κατά τη διάρκεια του ύπνου. H μελέτη αυτή ονομάζεται πολυσωματογραφία.

Μελέτη ύπνου με φορητή συσκευή

Η Μελέτη ύπνου με φορητή ειδική καταγραφική συσκευή διενεργείται στην οικία του εξεταζόμενου, η συσκευή παρέχεται στον εξεταζόμενο, τοποθετείται και ενημερώνεται ο εξεταζόμενος για την έναρξη και παύση της λειτουργίας της συσκευής.

Ο εξεταζόμενος φέρει πάνω του τη συσκευή, οπότε δύναται να σηκωθεί και να αλλάξει θέση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Το πρωί παραλαμβάνεται η συσκευή και μέσω ενός ειδικού λογισμικού γίνεται αυτόματη ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Οι συνδέσεις της συσκευής είναι οι εξής:

1- Οξύμετρο

2- Ρινικός αισθητήρας

3- Αισθητήρας θωρακικής κίνησης

4- Αισθητήρας καταγραφής θέσεων ύπνου

Η συσκευή καταγράφει:

1- Άπνοιες (αποφρακτικού τύπου, κεντρικές, μεικτές), μέσος όρος διάρκειας, μέγιστη διάρκεια και θέσεις σώματος.

2- Υπόπνοιες (αποφρακτικού τύπου, κεντρικές, μεικτές), μέσος όρος διάρκειας, μέγιστη διάρκεια και θέσεις σώματος.

3- Ροχαλητό, αριθμός επεισοδίων και θέσεις σώματος.

4- Οξυμετρία

5- Μέτρηση παλμών καρδιάς.

Το λογισμικό αναλύει αυτόματα τη μελέτη, αξιολογώντας τις αποφρακτικές, τις κεντρικές ή μεικτές άπνοιες, αλλά και άλλες διαταραχές ύπνου. Η αναφορά που δημιουργείται διευκολύνει στη διάγνωση, συμπεριλαμβάνοντας δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας και πληροφοριών οξυμετρίας.