Οι τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία της υπνικής άπνοιας και του ροχαλητού θέσης μας οδηγούν στη λύση του Somnibel, την πρώτη κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενεργητική θεραπεία στάσης που προσφέρει εναλλακτική λύση ή συμπληρωματική στη CPAP, ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπνικής άπνοιας.

Το Somnibel είναι επομένως μια ιδανική θεραπεία για ασθενείς με ήπια έως μέτρια άπνοια θέσης.