Τι είναι;
Απαντήστε  στις παρακάτω ερωτήσεις και μάθετε πόσο πιθανό είναι να πάσχετε από υπνική άπνοια.

Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι μία διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αποφρακτικές άπνοιες – υπόπνοιες και/ ή από αφυπνίσεις που σχετίζονται με την αναπνευστική προσπάθεια και προκαλούνται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια σύγκλισης των ανώτερων αεραγωγών κατά την διάρκεια του ύπνου.

Βάσει των  ερευνητικών – στατιστικών  δεδομένων  σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι μεταξύ ηλικιών 30 και 69 ετών, 936 εκατομμύρια  ανθρώπων  έχουν ήπια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια ενώ 425 εκατομμύρια ανθρώπων έχουν μετρίου και σοβαρού βαθμού αποφρακτική υπνική άπνοια. [1].

Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μεγάλος όγκος ασθενών έχει ανάγκη τόσο την διάγνωση όσο και την θεραπευτική προσέγγιση.

Για την διάγνωση του Συνδρόμου Απνοιών –Υποπνοιών στον Ύπνο εκτός από το εκτενές ιατρικό ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθενή οι εξειδικευμένοι στην Ιατρική του Ύπνου ιατροί χρησιμοποιούν διάφορα ερωτηματολόγια ως  «εργαλεία» αξιολόγησης- ανίχνευσης ασθενών που χρήζουν διερεύνησης με μελέτη ύπνου.

Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν  να  βοηθήσουν τους ίδιους τους ασθενείς να κάνουν μια πρώτη αξιολόγηση των συμπτωμάτων τους και να ζητήσουν στην συνέχεια εξατομικευμένη καθοδήγηση από τον ειδικό ιατρό στις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο.

Απαντήστε  στις παρακάτω ερωτήσεις και μάθετε πόσο πιθανό είναι να πάσχετε από υπνική άπνοια.

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟSTOPBang 

1. Ροχαλίζετε δυνατά (τόσο δυνατά ώστε να ακούγεστε μέσω κλειστής  πόρτας και σε άλλα δωμάτια και να σας  παραπονείται  πώς ροχαλίζετε)?

ΝΑΙ  / ΟΧΙ

2. Νιώθετε συχνά κουρασμένος ή νυσταγμένος κατά την διάρκεια της ημέρας;
ΝΑΙ
 / ΟΧΙ

3. Έχει κάποιος παρατηρήσει πως σταματά η αναπνοή σας κατά τον ύπνο ή έχετε ξυπνήσει με αίσθημα πνιγμονής; 

ΝΑΙ  / ΟΧΙ


4.
 Λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή για αρτηριακή υπέρταση ή είναι αρρύθμιστη η αρτηριακή πίεση ;

 ΝΑΙ  / ΟΧΙ

5. Έχετε Δείκτη Μάζας Σώματος > 35 kg/m2;

ΝΑΙ  / ΟΧΙ

6. Έχετε ηλικία > 50 ΕΤΗ

ΝΑΙ  / ΟΧΙ

7.Περίμετρος λαιμού > 40cm ;

ΝΑΙ  / ΟΧΙ

 8. Αρρεν φύλο;

 ΝΑΙ  / ΟΧΙ

Αν συγκεντρώνετε άνω των 4 ΝΑΙ  , τότε  έχετε υψηλή πιθανότητα να πάσχετε από ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ  και θα πρέπει συμβουλευτείτε τον ειδικό ιατρό ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΝΗΛΙΑΣ EPWORTH

Η ανωτέρω κλίματα (EPWORTH SLEEPINESS SCALE)  αξιολογηθεί την πιθανότητα κάποιος να έχει ημερήσια υπνηλία. Η ημερήσια υπνηλία είναι συχνό σύμπτωμα ασθενών με διαταραχές του ύπνου και ειδικότερα υπνική άπνοια , ναρκοληψία, ιδιοπαθής υπερυπνία [3].

Αξιολογήστε την πιθανότητα να αποκοιμηθείτε στις παρακάτω καταστάσεις και βαθμολογήστε αναλόγως, με

0:  καμία πιθανότητα

1:  μικρή πιθανότητα

2:  μέτρια πιθανότητα

3: μεγάλη πιθανότητα

Κατάσταση/ Πιθανότητα να αποκοιμηθώ (0-3)

α. Διαβάζοντας καθισμένος

β. Βλέποντας τηλεόραση

γ. Καθιστός σε δημόσιο χώρο(π.χ. θέατρο, σινεμά)

δ. Σαν συνεπιβάτης σε αυτοκίνητο για μια διαδρομή μιας ώρας

ε. Ξαπλώνοντας το απογευματάκι , αν το επιτρέπουν οι συνθήκες

στ. Μιλώντας με κάποιον καθισμένος

ζ. Μετά το μεσημεριανό φαγητό , χωρίς κατανάλωση αλκοόλ

η. Ενώ οδηγείτε  και είστε ακινητοποιημένος λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης

                                                                 Άθροισμα ….

Αν συγκεντρώνουν οι απαντήσεις άθροισμα >10 πρέπει να συμβουλευτείτε ιατρό εξειδικευμένο στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ώστε να  σας καθοδηγήσει στην διάγνωση του προβλήματος.

Τα ανωτέρω ερωτηματολόγια είναι ενδεικτικά της υποκείμενης συμπτωματολογίας του ασθενή. Υποδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την μελέτη ύπνου.

         Βιβλιογραφικές αναφορές

1.Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. AUBenjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip MSM, Morrell MJ, Nunez CM, Patel SR, Penzel T, Pépin JL, Peppard PE, Sinha S, Tufik S, Valentine K, Malhotra A SO  Lancet Respir Med. 2019;7(8):687.

2.High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea. Chung F, Subramanyam R, Liao P, et al. Br J Anaesth 2012; 108:768.

3.A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Johns MW,Sleep. 1991;14(6):540.