Μαρτυρίες Ελλήνων Ιατρών ΩΡΛ

0

Τα τελευταία 5 χρόνια, ακολουθώντας την επίσημη διεθνή πρακτική, έχουμε καθιερώσει τις πλύσεις με Sinus Rinse ως τον κύριο άξονα της μετεγχειρητικής φροντίδας, σε όλους τους ασθενείς μας μετά από επεμβάσεις στη μύτη.