Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σύστημα θεραπείας ύπνου iNAP δημιουργεί αρνητική πίεση μέσα στην στοματική κοιλότητα. Το απαλό κενό τραβά τη γλώσσα προς το πάνω μέρος του ουρανού. Ταυτόχρονα, τραβάει το μαλακό ουρανίσκο προς τα εμπρός σταθεροποιώντας τη γλώσσα και τους μαλακούς ιστούς σε εμπρόσθια θέση. Με αυτό τον τρόπο, η βατότητα του ανώτερου αεραγωγού κοντά στον φάρυγγα μπορεί να διατηρηθεί προσφέροντας απεριόριστη αναπνοή και συνεχή ύπνο.