Αρχική Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό και κέρδισε μία δωρεάν κατ’ οίκον Μελέτη Ύπνου

Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό και κέρδισε μία δωρεάν κατ’ οίκον Μελέτη Ύπνου

Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι μία διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αποφρακτικές άπνοιες – υπόπνοιες ή/και από αφυπνίσεις που σχετίζονται με την αναπνευστική προσπάθεια και προκαλούνται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια σύγκλισης των ανώτερων αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Βάσει των  ερευνητικών – στατιστικών  δεδομένων  σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι μεταξύ των ηλικιών 30 και 69 ετών, 936 εκατομμύρια  ανθρώπων  έχουν ήπια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια, ενώ 425 εκατομμύρια ανθρώπων έχουν μετρίου και σοβαρού βαθμού αποφρακτική υπνική άπνοια [1].

Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μεγάλος όγκος ασθενών έχει ανάγκη τόσο τη διάγνωση όσο και τη θεραπευτική προσέγγιση.

Για τη διάγνωση του Συνδρόμου Απνοιών –Υποπνοιών στον Ύπνο εκτός από το εκτενές ιατρικό ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθενούς, οι εξειδικευμένοι στην Ιατρική του Ύπνου ιατροί χρησιμοποιούν διάφορα ερωτηματολόγια ως  «εργαλεία» αξιολόγησης – ανίχνευσης ασθενών που χρήζουν διερεύνησης με μελέτη ύπνου.

Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν  να  βοηθήσουν τους ίδιους τους ασθενείς να κάνουν μία πρώτη αξιολόγηση των συμπτωμάτων τους και να ζητήσουν στη συνέχεια μία εξατομικευμένη καθοδήγηση από τον ειδικό ιατρό στις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο.

1.Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. AUBenjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip MSM, Morrell MJ, Nunez CM, Patel SR, Penzel T, Pépin JL, Peppard PE, Sinha S, Tufik S, Valentine K, Malhotra A SO Lancet Respir Med. 2019;7(8):687.
2.High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea. Chung F, Subramanyam R, Liao P, et al. Br J Anaesth 2012; 108:768.
3.A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Johns MW,Sleep. 1991;14(6):540.